Arbitus Whitemane

Face, Guy who takes the blame.

Description:
Bio:

Arbitus Whitemane

Asclepius Blinked kazoth_parker